Tietoturva ja salassapito

Työympäristömme vastaa täysin nykypäivän tietoturvahaasteisiin, säilytämme ja käsittelemme asiakkaidemme materiaalin asiaan kuuluvalla tavalla. Sähköinen työympäristömme toimii salattujen yhteyksien kautta, ja se vastaa valtionhallinnon tietoturvavaatimuksia. Käytössämme on SSL- suojattu yhteys, siirtäessämme tekstiä joka sisältää luottamuksellisia tietoja.

Kuten viranomaisia, myös henkilökuntaamme sitoo työssään vaitiolo- sekä salassapitosopimus.
Vaitiolovelvollisuus koskee viranomaisen toimeksiannosta toimivia henkilöitä tai toimeksiantotehtävää hoitavan palveluksessa olevia. Nämä henkilöt eivät saa kertoa salassa pidettäviin asiakirjoihin liittyviä tietoja. Vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen. ( Finlex 2/2019)


Salassapitovelvollisuus koskee työntekijän työssä tietoon saamia ammatti- ja liikesalaisuuksia, joita työntekijä ei saa käyttää hyödykseen työsuhteen aikana. ( Finlex 2/2019)

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Tultra Oy
Haapalankatu 1
15240 Lahti
Vastuuhenkilö
Kaziwa Shiwan
Puh. 0504423728
hallinto (at) tultra.fi

Tultra Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Tultra Oy kerää, mitä, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Keitä Tultra Oy:n rekisterissä on
Rekisterimme sisältää seuraavia ryhmiä:
• Tultra Oy:n asiakasrekisteri

Mitä henkilötietoja Tultra Oy kerää
Henkilötietoja kerätään suoraan asiakkaalta tai niitä saadaan Tultra Oy:n palveluiden käytöstä. Keräämme tietoa myös meille lähettämistäsi viesteistä, jotka ovat tulleet joko digitaalisten kanaviemme kautta tai puhelimitse. Keräämämme henkilötiedot jaotellaan seuraavasti:
• Yhteystiedot: nimi, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
• Posti- ja laskutusosoitteet asiakassuhteessa


Miten Tultra Oy voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle tilaamaasi palvelua. Käytämme henkilötietojasi myös laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä.
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kenelle Tultra Oy voi luovuttaa henkilötietoja
Tultra Oy ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Miten Tultra Oy suojaa henkilötietoja
Meillä on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Tultra Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen:
• Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi.
• Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.
• Oikeus pyytää tietojen poistamista.
Meillä on taloushallinnon lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

Kuinka kauan Tultra Oy säilyttää henkilötietoja
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Kuka käsittelee henkilötietojasi
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.